Trang chủ / Blog / CA DAO, TỤC NGỮ CẢI BIÊN VỀ NẤM VÀ SNACK NẤM (P1)

CA DAO, TỤC NGỮ CẢI BIÊN VỀ NẤM VÀ SNACK NẤM (P1)

1. Áo anh sứt chỉ đường tà 

Vợ anh chưa có, (nhưng mà) snack thì cả kho! 

(Câu gốc: Áo anh sứt chỉ đường tà

Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.)


2. Anh đi anh nhớ quê nhà 

Nhớ canh rau nấm, nhớ cà dầm tương.

(Câu gốc: Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.) 


3. Ăn snack nhớ người trồng nấm.

(Câu gốc: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây)


 
4. Có công ăn snack nấm 

Có ngày thành khách quen! 

(Câu gốc: Có công mài sắt, có ngày nên kim.)


5. Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ghé An Lộc mua snack ngon! 

(Câu gốc: Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng Ba.) 
6. Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn thích ăn snack như thường! 

( Câu gốc: Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.)7. Đời cha ăn nấm 

Đời con ghiền snack! 

(Câu gốc: Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.)
8. Đi với bụt mặc áo cà sa 

Đi với An Lộc ăn snack nấm.

(Câu gốc: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.)9. Mói gói snack (thì) chẳng đủ "đô"

Ăn liền 3 gói mới là dân chơi! 

(Câu gốc: Một câu làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.)


10. Nhớ ai dãi nắng dầm sương 

Nhớ ai ăn snack (nấm) bên xưởng hôm nao. 

(Câu gốc: Nhớ ai dãi nắng dầm sương 

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.)